Goede afspraken maken de beste vrienden!

Annuleren & reserveren:

Reserveren:

voorschot 150€ of 300€ afhankelijk periode en contract 5 dagen na versturen contract

zomervakantie: voor 1 april =30% voorschot (detail in contract)

zomervakantie voor 1 juni= 75% huur (detail in contract)

1 maand voor aanvang huur= volledige huur + waarborg (150€ of 300€)

bad en bedlinnen service onthouden wij van de waarborg.

Teruggave waarborg indien alles ok: max 2 dagen na verblijf

Annulatie voorwaarden

* Uw reservatie is pas geldig na het ontvangen van uw voorschot (te betalen binnen de 5 dagen na versturen contract.)

het overmaken van het voorschot telt als akkoord gaande met de voorwaarden van Duplex Villa Capricia, zie hier/

*  annuleren kan met uitzondering van de zomervakantie (zie verder) onder volgende reglementering:

- tot 2 maand voor aanvangsdata huur= forfait 10% van de huur.

- tussen 2 maand en 1 maand van aanvangsdata= forfait 75€ onthouden van waarborg

- 1 maand tot  14 dagen voor aanvangsdata= annulatie kost 1/2 huurprijs

- 14 dagen tot aanvang huurperiode= annulatie kost volledige huur 

* zomervakantie:

- huurbevestiging = betalen waarborg 300€/week. Reservatie >week= 500€

- voor 1 april vragen wij a rato uw huur 30% voorschot (zie contract)

- annuleren voor 1 april= annulatiekost 10% van totaal huur

- annuleren tussen 1 april en 1 juni= annulatiekost 30% huur

- annuleren na 1 juni = annulatiekost 75% huur (bedrag op contract) of

- 14 dagen tot  aanvang huurperiode = volledige huur is annulatie kost.

1/2/2021 Covid19: restricties opgelegd door de overheid mbt reizen in binnenland leiden tot gratis annulatie. U bent zelf verantwoordelijk of de reservatie conform de reglementering is. Wij als eigenaar houden het recht tot ontzetting bij misbruik of klachten en nemen geen verantwoordelijkheid in het niet volgen van de opgelegde reglementering.

- Vermoeden van misbruik, onderverhuur of het niet respecteren van het huishoudelijk reglement (hang ter inzage in de garage en inkom) betekenen met onmiddellijke ingang het einde van het contract waarbij wij het recht behouden op de waarborg ter compensatie van de gemaakte kosten. 

- Technische mankementen, storm , opgelegde coronamaatregelen of  andere problemen die er toe leiden het zwembad te sluiten worden gezien als overmacht en geven geen recht op compensatie of reden van annulatie.

- Overstijgende kosten aan de waarborg worden binnen de 24 uur na u medegedeeld via officieel schrijven en zullen verhaald worden op de huurders.

Dispuut via Gerecht Veurne

Onze raadsman: Mr Baillieul T.

Dank voor uw begrip,

Joeri & Tine